Kliniğimiz Hekimlerimiz Pansiyonumuz Foto Galeri Hizmetlerimiz Aşı Programı İlk Yardım

KEDİ ve KÖPEKLER İÇİN AŞILAMA PROGRAMI

Köpekler için aşılama programı

DRONCİT(KİST): Köpek 6 haftalık olduğunda, yukarıdaki antiparaziter tedavi (KİST;DRONCİT vd.) ile başlanır.

KARMA (DHPL): Köpek 2 aylık( 8.hafta) iken Karma (DHPL veya değişik isimlerle anılır) aşısının ilk dozu uygulanabilir. Böylelikle DİSTEMPER( Gençlik ), Enfeksiyöz Canine Hepatitis, Parvaviral Enteritis (Kanlı İshal), Leptospirozis gibi çok bulaşıcı ve ölüm oranı çok yüksek olan viral hastalıklara karşı korunmanın ilk adımı atılmış olunur.İlk aşılama % 70 gibi bir oranda bağışıklığı bir hafta gibi bir sürede sağlayabilmektedir.

Karma aşısının 2. tekrarı 2-3 hafta aralıklarla yapılabilir. 2. tekrardan sonraki haftalarda, vücutta tam bağışıklık oluşmaktadır. İkinci aşının yapılma aralığı kesinlikle çok önemlidir. Tam bağışıklığın oluşabilmesi için hekiminizin verdiği tarihlere özen göstermelisiniz.

Aşının türüne göre bazen karmanın 3. dozu da gerekebillir. Bir yaşından sonra,ergin hayvana sadece yılda bir kez yapılır.

BRONCHİNE: Yavrularda, Karma aşısından 1-2 hafta sonra Bordetella brochiseptica isimli etkene yönelik uygulanabilir. 2.doz, 2-3 hafta aralıklarla tekrar edilir. Ergin hayvanlarda(1 yaş sonrasında) yılda bir kez uygulanır. Köpek çifliği, barınak, eğitim yeri, pansiyon gibi ortamlara köpek bırakılmadan en az 1 hafta öncesinde, risk grubu ortamlar olduğu için muhakkak yapılmalıdır.

RABİSİN(RABİES): Kuduz virusüne karşı 3 aylıktan itibaren başlamak üzere, senede bir tekrarı zorunlu bir aşıdır.Zoonoz olması bakımından uygulmalara çok dikkat edilmeli, tekrar zamanlarına özen gösterilmelidir.

CORANAVİRUS: 6-12 haftalıkken yavrulara 2-3 hafta aralıklarla 2 doz önerilir. Köpeklerin bir arada yaşadığı yerlerde özellikle önerilir.Erginlerde yılda bir kez tekrar edilir.


Kediler için aşılama programı

KİST: 6-8 haftalık bir yavruda KİST ve diğer antiparaziter ilaç uygulamalarıyla başlanır.

KARMA(TRICAT etc.): En erken 2 aylık(8.hafta) iken yavru kedi için Panleukopeni ( Kedi Gençlik Hastalığı) virus'üne karşı geliştirilmiş bir aşıdır. 9-12. haftalarda, 2-3 hafta aralıklarla yapılması uygundur.Tam bağışıklık için 2. doz kesinlikle gereklidir.

Bu aşılama sonrası oluşan bağışıklık ile, Parvovirus larca oluşturulan, akut seyirli, kanlı ishal ve kusmayla seyreden, öldürücü ve çok bulaşıcı bu viral hastalıktan korunma sağlanır.

CALİCİVİRUS: Solunum Kopleksi,Herpes Virus1 ve Calicivirus adlı viral hastalık etkenlerine karşı koruyucu bir aşıdır. Yavrularda 9-12. haftalarda, 2-3 hafta arılıklarla 2 doz halinde yapılır. Tüm kedilere önerilir.

FIP (FELİNE ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİS): İlk kez 16 haftalıkken yapılır. 2-4 hafta sonra 2. doz uygulanır. Ergin kedide daha sonra yılda 1 kez tekrar edilir. Karın boşluğunda sıvı toplanması, halsizlik ve iç organlarda granülomatöz değişiklerle karakterize bulaşıcı, viral hastalıktan koruma sağlanmış olunur.

FELİNE LEUKOSİS (KEDİ LÖSEMİSİ): Oncorna virusler tarafından oluşturulan, akut seyirli, lenf bezlerinde tümörler ve kanda lenfosit artışı ile karakterize kronik seyirli bu hastalıktan kedilerin korunmasını sağlar. Yavrularda 9. -12.haftalarda 2 doz şeklinde , 3-4 hafta arayla uygulanır. Erginlerde daha sonra senede bir defa tekrar edilir.

RABISIN (KUDUZ): En erken 3 aylıkken uygulanan kuduz aşısı,bu uygulamadan sonra her yıl bir kez tekrar edilmesi zorunlu bir aşıdır.

WebmailYönetim Paneli Çevre Sağlığı | Veteriner Polikliniği | Gıda | Tarım ve Hayvancılık
ACT REKLAM